Jul 2021 | Rapporter | Report

Pandemien har påført norsk samfunn og økonomi store kostnader. De makroøkonomiske virkningene og den politiske responsen er annerledes sammenlignet med tidligere nedgangskonjunkturer. Men hva nå?

Bedrifter, prosesser, prosedyrer, kommunikasjon og relasjoner er endret. Mye har handlet om tillit, kompetanse, partssamarbeid og sterke statsfinanser. Vi er på vei ut av pandemien med gode forutsetninger for å møte de kommende årene. Men en ting er sikkert. 2022 kommer til å være ganske så annerledes enn 2019. Det vi trenger fremover er tilpasninger til virkeligheten, og ikke beskyttelse mot den. For selv om økonomien har klart seg bedre enn fryktet under pandemien, er fortsatt usikkerheten stor.

Boligprisveksten har vært høy under pandemien samtidig som gjeldsveksten og andelen husholdninger med mye gjeld har vokst. Med andre ord er mange husholdninger sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon.Selv om mange forbrukere og bedrifter nå har et sterkt økonomisk fundament, har krisen vært beinhard for utvalgte bransjer. Det er viktigere enn noen gang for långivere å gå gjennom porteføljen. Er du ok med risikoen i porteføljen, eller bør den nedskrives?

Aldri før har det vært viktigere med god innsikt i kundenes økonomiske situasjon. Mange bransjer og privatpersoner kan få kreditt som følge av solid økonomi. Bedrifter i sektorer som har fått kontroll på økonomien etter pandemien, og som har gode framtidsutsikter, har ofte behov for å låne mer penger. Og det skal selvsagt långiverne gi. Samtidig er det mange som ikke har fått være med på verdiskapningen under pandemien. For den gruppen er det viktig at forbruksfesten ikke finansieres av lånte penger i så stor grad at gjelden ikke kan betjenes. Det er hverken enkeltpersoner, samfunnet eller långiverne tjent med.

Hvordan unngå dette? Er det en ting som har skutt fart under pandemien, så er det digitaliseringen. Også innen kredittvurderingen. Nettopp muligheten for å bruke IT for bedre innsikt i låneporteføljen bør stå høyt på dagsordenen til långivere i tiden som kommer. Brukes den på riktig måte kan det utvikle forholdet til eksisterende kunder, samtidig som det gir verdifull kunnskap om risikoen i utvalgte kundegrupper, så du kan være føre var.

Experian ga nylig ut e-boken «Navigating a New Era of Credit Risk Decisioning» som tar for seg overforstående, samt gir dyp innsikt i de tendensene vi ser blant forbrukere og kunder.

Som allerede nevnt. Det vi trenger fremover er tilpasninger til virkeligheten, og ikke beskyttelse mot den.