Dec 2021 | Nyheter |

Tall fra analyseselskapet Experian viser at flere enn noen gang søkte om å handle på kreditt under Black Friday. Sammenlignet med fjoråret er veksten på 16,4 prosent, mens den er på hele 22,1 prosent sammenlignet med 2019.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier veksten ikke overrasker, da alle tall viser en generell vekst i antall transaksjoner. For eksempel viser tall fra Nets en vekst på 4,2 prosent i antall online-transaksjoner på Black Friday, mens veksten var 8,5 prosent for Black Week.

– Når Black Week sees under ett har det vært en vekst i antall kredittsøk på 10,3 prosent sammenlignet med fjoråret, mens veksten er på hele 37 prosent sammenlignet med 2019, sier hun.

Flere kvinner enn menn som søker om kreditt

Av de som søkte om kreditt under Black Week sto kvinnene for 54 prosent, mens 46 prosent var menn. 28 prosent av søkerne var mellom 30 og 39 år, mens 25 prosent var mellom 40 og 49 år.

– De mellom 18 og 29 år sto for 20 prosent, mens de mellom 50 og 59 år sto for 17 prosent, avslutter Julie Berg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Berg, Experian, telefon 922 54 395

E-post: julie.berg@experian.com