Aug 2022 | Nyheter |

Nett-transaksjoner kommer med en rekke sikkerhetsutfordringer. Både kunder og bedrifter er bekymret for nettsvindel- og kriminalitet samtidig som forbrukeren forventer å bli beskyttet gjennom hele den digitale kundereisen. Bedrifter må derfor lære seg å både bevare og prioritere nettsikkerheten – uten at det går på bekostning av kundereisen.

Over 70 prosent av respondentene i Experians Global Identity and Fraud Report sier at svindel er den største bekymringen. Mer enn 90 prosent rangerte dette som en middels eller høy bekymring. Å investere i nettsikkerhet er derfor en effektiv måte å bygge tillit til merkevaren på. Å vise at bedriften er til å stole på når det kommer til svindel, krever en velorganisert og fremtidsrettet tilnærming. Noe som kan bli en komplisert prosess uten de rette ressurserne.

Tap relatert til forbrukersvindel økte, ifølge rapporten, til tett mot seks milliarder dollar i 2021. Hvilket er synonymt med 70 prosent vekst. 58 prosent av forbrukerne har vært utsatt for nettsvindel, eller kjenner noen som har vært det. 40 prosent sier bekymringen for nettransaksjoner har økt det siste året. Likevel er digitale transaksjoner på vei opp, og mer enn halvparten av forbrukerne planlegger å øke forbruket på nettet.

Det er lite overraskende at forbrukere rangerer sikkerhet og personvern som førsteprioritet og derfor har en tendens til å bruke kjente merkevarer de ser på som pålitelige. Dersom du ønsker at bedriften skal bli sett på som pålitelig, må den tilpasse seg både forbrukerens forventninger og stadig nye trusler. Dette betyr å inkludere alt fra biometri til AI-automatisering. Dette er enklere når forbrukerne er mer villige til å utlevere personopplysninger, hvis det betyr en sikrere nettjeneste. Men det kan også være en utfordring for bedrifter uavhengig av størrelse, ettersom de må holde orden på et voksende arsenal av sikkerhetsløsninger.

For det finnes nemlig ikke én foretrukket løsning. For eksempel endrer løsningsbehovet seg basert på demografi. «Millennials» foretrekker adferdsbiometri mens «Gen Z» foretrekker fysisk biometri. Et vell av løsninger bør bidra til å øke forbrukernes tillit, men det kan føre til operasjonssiloer som er modne for nettangrep. Orkestreringsløsninger, der systemer automatisk konfigureres, koordineres og administreres, kan bekjempe dette, i tillegg til å gjøre det enklere å tilpasse i skala ved å tilby én plattform som samler alle verktøy og datakilder.

Optimalisering gjør at rett identitet og svindeltjeneste kan presenteres for de rette kundene, basert på forhåndsdefinerte arbeidsflyter. Dette betyr at ulike kundereiser kan distribueres via én plattform, og som et resultat kan trinn legges til eller fjernes, avhengig av spesifikke kriterier eller risikovilje. Orkestreringsplattformer hjelper til med å håndtere risiko, møte kundenes krav og koordinere kundereisen – uansett hvor nyansert den blir.

Bedrifter outsourcer også IT for å holde tritt med, og forbigå, konkurrentene. 70 % av bedriftene som deltok i 2022 Global Identity and Fraud Report sier de er avhengige av andre for hjelp. Og dette er en viktig taktikk for å holde svindelforebygging som topp prioritet. Outsourcing lar små og store bedrifter skalere til områder som ikke ville vært mulig om man brukte interne ressurser. Med så mange løsninger i spill, og et press for å yte en pålitelig tjeneste, er det smart å bruke kompetanse som dekker bedriftens behov.

Men husk at din bedrift eier den oppbygde kunnskapen om transaksjoner på nettet, og læringen som er spesifikk for akkurat din bransje. Å videreformidle dette kan gjøre prosessen jevnere, og sluttresultatene sikrere. Å bygge forbrukernes tillit til bedriften din, handler om å investere i sikkerhetsløsninger som holder deg foran i spillet. Dette kan gjøres ved å organisere dem med passende orkestreringssystemer, og outsource der det er fornuftig. Slik at bedriften kan tilby de beste sikkerhetstjenestene og skape en solid merittliste med positive kundeopplevelser, og på den måten vinne kundenes tillit langt inn i fremtiden.