Oct 2022 | Konkurser og analyser |

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser at færre nordmenn har betalingsproblemer. Ca. 227 000 nordmenn er per dags dato registrert med minst én betalingsanmerkning. Ved starten av året var tilsvarende tall på 250 000. Hvilket er en reduksjon på 9,5 prosent.

De ferske tallene viser samtidig at gjennomsnittbeløpet på en betalingsanmerkning nærmer seg 34.000 kroner. Ved starten av året var tilsvarende beløp på 31.000 kroner. Hvilket er en økning på 16 prosent så langt i år, og en økning på hele 35 prosent i løpet de siste 24 månedene.

Fem prosent har uoppgjorte betalingsanmerkninger

Julie Berg, analytiker i Experian, sier tallene for august og september viser at uoppgjorte betalingsanmerkninger for den voksne befolkningen over 18 år er sunket til fem prosent.

– Dette er faktisk det laveste nivået på flere år. De siste to årene har gjennomsnittet vært på 5,3 prosent, mens det under pandemien var oppe i 5,6 prosent som ved utgangen av 2020, sier hun.

Fra 60 til 58,5 milliarder

Det totale uoppgjorte beløpet lå i januar på 60 milliarder kroner i januar. Ved starten av oktober var tilsvarende tall på 58,5 milliarder. Med andre ord en reduksjon på 2,7 prosent.

– Totalt antall betalingsanmerkninger lå i januar på 1,6 millioner. Ved utgangen av september lå tilsvarende tall på 1,53 millioner, som tilsvarer en nedgang på 4,7 prosent, sier Julie Berg.

Ikke tegn på økt mislighold

Selv om gjennomsnittsbeløpet for personer med betalingsanmerkninger stiger, har antallet personer med betalingsproblemer gått ned. Julie Berg sier det vitner om mindre mislighold blant privatpersoner.

– Typiske tegn på at flere personer sliter med å betale regningene er en økning i antall åpne betalingsanmerkninger hos kredittbyråene i tillegg til en økning i antallet personer med anmerkninger. Et annet tegn er at snittbeløpet ofte går ned hvis det blir vanskelig for folk å betale mindre regninger ved forfall, sier hun.

Blir mer økonomiske i usikre tider

På spørsmål om hva hun tror skyldes at tallene går ned, sier Julie Berg at en forklaring kan være at folk generelt er mer økonomisk bevisste om dagen.

– Vi står i en urolig verdenssituasjon, hvor mange er mer økonomisk bevisste. Rentene går opp, energi er rekorddyrt og dagligvareprisene skyter i været. Noe som tvinger de aller fleste av oss til å ta et oppgjør med eget forbruk og prioritere annerledes. Kanskje tallene vi nå ser viser at folk i større grad tar ansvar i form av å redusere den økonomiske risikoen ved å kun prioritere det nødvendige, sier hun.

Størst nedgang Troms og Finnmark og Møre og Romsdal

Tallene viser nedgang i alle landets fylker. Fylkene Troms og Finnmark og Møre og Romsdal har største nedgang med 13 prosent. I Nordland og Trøndelag er nedgangen på 12 prosent. Lavest nedgang er det i Agder og Viken med seks og åtte prosent.

– Flest personer med betalingsanmerkninger er det i Viken med 56074, mens det er færrest Møre og Romsdal med 8985, sier Julie Berg.

Stor variasjon i aldersgruppene

Mens det i snitt er fem prosent av befolkningen over 18 år som har åpne betalingsanmerkninger, er variasjonene i aldersgruppene stor. I den mest kredittaktive aldersgruppen mellom 35 og 50 år, har ca. syv prosent betalingsanmerkninger. Blant de unge under 25 år er tilsvarende tall på tre prosent. I gruppen 60+ er snittet på 2,6 prosent som har betalingsproblemer.

– I en 12-måneders periode mellom oktober i fjor og oktober i år, har medianbeløpet for personer med betalingsanmerkninger økt med elleve prosent. I samme periode i fjor økte beløpene med 21 prosent. Vi har i løpet av de siste 12 månedene sett beløpene øke, men ikke like raskt om de gjorde for et år siden, sier Julie Berg.

– Trender varierer også per aldersgruppe. Det er de eldre som stadig skylder høyere beløp. Personer over 60 år som har betalingsanmerkninger, skylder i snitt 18 prosent mer nå enn de gjorde for et år siden. Kun for personer under 25 år har beløpene begynt å gå ned. I denne aldersgruppen er beløpet på 10.600 kroner mot 11.800 kroner for et år siden, legger hun til.

Betal hvis du kan

Julie Berg sier at du bør sjekke din status på www.minexperian.no dersom du lurer på om du har en eller flere betalingsanmerkninger.

– For å bli kvitt en betalingsanmerkning er det så enkelt at du må betale det du skylder for at den skal slettes. Konsekvensen av anmerkninger er at du ikke får lån. Du kan også bli nektet å kjøpe forsikring, strømavtaler og mobilabonnement. Det er også vanlig i en del stillinger å kredittsøke søkerne. Småbeløp kan dessverre får store konsekvenser. Det er viktig å kvitte seg med denne type gjeld så fort som mulig hvis du kan, sier hun.