Nov 2022 | Nyheter |

Ferske tall viser at det ble etablert 290 nye aksjeselskap i oktober. Hvilket er en økning på 12 prosent sammenlignet samme måned i fjor.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier at selv om tallene viser en økning når oktober sees mot oktober, så har det vært en nedgang i antallet nyetableringer med 17 prosent så langt i år når året under ett sammenlignes med samme periode i fjor.

Tallene viser at august og oktober så langt har vært de eneste månedene med flere nyetableringer når det sammenlignes med samme måneder i fjor. Størst nedgang var det i september med reduksjon på 33 prosent, sier hun.

Størst nedgang i Viken og Oslo

Når året så langt i år sammenlignes med samme periode i fjor, viser de nye tallene at det har vært størst nedgang i antallet nyetableringer i Innlandet, Viken og Oslo med en reduksjon på henholdsvis 24, 20 og 20 prosent. Eneste fylket med en liten vekst er Nordland med økning på to prosent. I Finnmark har det vært en svak nedgang i antallet nyetableringer med en prosent.

I Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland her det vær en prosentvis nedgang på 14, 16 og 19 prosent i respektiv rekkefølge. I Møre og Romsdal og Telemark har den prosentvise nedgangen vært på 16 prosent.

Vekst på 96 prosent Nordland

Når oktober sammenlignes med oktober i fjor, viser tallene at det har vært en vekst på hele 96 prosent i antallet nyetableringer i fylket Nordland. I Troms og Finnmark har veksten vært på 48 prosent. Julie Berg sier det eneste fylket med en svak nedgang i oktober er Oslo med en reduksjon på to prosent.

I Møre og Romsdal har det hverken vært opp- eller nedgang, mens det på Innlandet og i Agder har vært en svak oppgang på en prosent. I Rogaland, Vestland, Viken og Trøndelag har det vært en vekst i antallet nyetableringer på henholdsvis 29, 14, ti og åtte prosent, sier hun.

Viktig med data for å fatte beslutninger

Julie Berg sier vi er i en økonomisk utrygg situasjon, og at det derfor er viktig at etablerere og finansielle institusjoner som gir lån for å finansiere oppstartsbedrifter benytter data for å ta gode økonomiske beslutninger.

Det handler om være så trygg man kan på at forretningsideen er bærekraftig og for å kunne beregne lønnsomhet med tanke på betjening av økonomiske forpliktelser. Samtidig er det viktig på å påpeke at det er i nedgangstider flere av verdens mest suksessrike bedrifter har blitt etablert. Men baser beslutninger på konkrete data om marked og økonomi, avslutter hun.