Jan 2023 | Nyheter |

Hvordan blir året vi nå gå inn i? Det er liten tvil om at kjøpekraften blir svakere i året som kommer. Renta fortsetter å stige, mens det er anslått at den generelle økonomien ikke vil vokse med mer enn ett prosentpoeng. Økte renter og prisvekst er synonymt med trangere tider, færre vil kunne spare og arbeidsledigheten vil stige.

Vi må faktisk tilbake til 1992 for å finne en tid der nordmenn hadde lavere tro på egen privatøkonomi. Nå som vi er på vei ut av pandemien har vi alle blitt utsatt for en svært høy prisvekst på grunnleggende behov som strøm, mat, klær og bolig. Som vi vet – dersom husholdningenes forbruksvaner synker, dempes også veksten i norsk økonomi.

Store konkursvariasjoner

Som vi har sett i løpet av 2022 er konkurstallene noe misvisende, og det er store bransjemessige variasjoner. Vi ser flest konkurser i bransjer som restauranter, overnatting, varehandel og bygg. Produksjonsnivået er fortsatt begrenset som følge av råvaremangel, og det forventes at høye energipriser vil påvirke misligholde lån i en del bransjer.

Økt behov for automatisering

Pandemien og en rekke andre hendelser i 2022, har økt behovet for å kunne jobbe effektivt under ustabile forhold. Bruk av ny teknologi, inkludering av nye datakilder og justering av eksisterende modeller er i høysetet. For å bli sterkere til å håndtere eksisterende og kommende utfordringer, vil 2023 bli året der bedrifter fortsetter å finne måter å redusere implementerings- og behandlingstid. Vi vil se et økt behov for automatisering av beslutninger, bruk av nye datakilder og ny programvare for raskere utvikling og bruk av nye modeller.

Les mer om hvordan Experian kan hjelpe deg med automatisering. 

Raskere responstid

I 2023 vil næringslivet forbedre responstiden for å håndtere uforutsette hendelser, samt at det vil jobbes for å gjøre systemer og prosesser mer fleksible. Bedrifter vil styrke innkrevingsprosessene, reserveberegningene og ikke minst øke satsningen på å bekjempe svindel.

Kunstig intelligens og maskinlæring

2023 vil bli året for kunstig intelligens og maskinlæring. Det vil være et økt behov for å forstå denne teknologien når man skal tolke data. Det vil bli viktigere enn noen gang å bruke AI-formler for å ta de riktige beslutningene, se på krysseffekter og for forstå påvirkningene av underpopulasjoner. Det vil være viktig å forbedre datakvalitet, utvide datasett og bruke de rette metodene for å tolke data.

Se hvordan Experian jobber med kunstig intelligens og maskinlæring

2023 – året for «Open Banking»

I den nye rapporten fra Experian «2022 Business and Consumer Insight Report» kom det frem at flere bedrifter ser utbyttet av å investere i beslutningsteknologi. Hele 86% av bedrifter i Europa, Afrika og Midtøsten som deltok i undersøkelsen sier de allerede har eller planlegger å investere i teknologi for «Open Banking». Det usikre og komplekse økonomiske landskapet skaper nye utfordringer både for forbrukere og bedrifter. For at bedrifter skal håndtere dette er de nødt til å ta i bruk løsninger som Open Banking, kunstig intelligens og maskinlæring. Det handler om å ta bedre beslutninger som skaper en bedre og tryggere kundeopplevelser.

Se hvordan Experian kan hjelpe deg å skape verdi med Open Banking og Transaksjonsdata.

Les rapporten «2022 Business and Consumer Insight Report» her