Jan 2023 | Nyheter |

Nye tall viser at det i fjor ble registrert 30491 nye aksjeselskap. Sammenlignet med 2021, da tilsvarende tall var på 36558, er dette en nedgang på 16,6%.

De ferske tallene viser at det har vært en nedgang i alle landets fylker. Den prosentvise nedgangen har vært størst i Innlandet med 22,4 prosent i 2022 etterfulgt av Vestland med en nedgang på 18,7%. Julie Berg, analytiker i Experian, sier den laveste nedgangen var i Troms og Finnmark der det i fjor ble registrert 1,7% færre nye aksjeselskap enn i 2021, mens det i Nordland var en nedgang på 8,7%.

– Når fjorårets desember sammenlignes med desember i 2021, har det derimot vært en økning i antallet nyetableringer på 8,2%. Her var det størst prosentvis oppgang i Rogaland med hele 33,8%, sier hun.

– I første halvdel av 2022, ble det hver måned registrert færre nye aksjeselskap sammenlignet med samme periode året før. Etter sommeren er trenden mer variabel. I august, oktober og desember var det faktisk en oppgang, sier hun videre.

Økning i aktive aksjeselskap

Ved utgangen av 2022, var det totalt 384 528 aktive aksjeselskap i Norge. Hvilket er en økning på 3,9% sammenlignet med samme tidspunkt i 2021. Troms og Finnmark var fylket med størst økning sammenlignet med starten av fjoråret med en oppgang på 4,8%. Lavest vekst var det i Møre og Romsdal på 3,2%.

Julie Berg sier det blir interessant å følge utviklingen videre med tanke på den urolige økonomiske situasjonen vi befinner oss i.

– Det kan slå begge veier. Som kjent er mange suksessfulle bedrifter etablert i nedgangstider. Alle som ønsker å starte en bedrift i nedgangstider må etablere et juridisk fundament for å sikre seg mot tap. Økonomiske beslutninger må fattes på innsikt basert på data. Det er viktig å sikre at det er balanse mellom bedriftens salg og de innkjøp man forplikter seg til, avslutter Julie Berg.

Fylkesvis oversikt over nyetableringer 2022 vs 2021

Viken: Nedgang på 18,3%.

Oslo: Nedgang på 17,7%.

Innlandet: Nedgang på 22,4%.

Vestfold og Telemark: Nedgang på 15,5%.

Agder: Nedgang på 14,4%.

Rogaland: Nedgang på 13,7%.

Vestland: Nedgang på 18,7%.

Møre og Romsdal: Nedgang på 13,3%.

Trøndelag: Nedgang på 16,7%.

Nordland: Nedgang på 8,7%.

Troms og Finnmark: Nedgang på 1,7%.