Apr 2023 | Nyheter |

5,1% av landets befolkning har registrert en eller flere betalingsanmerkninger på seg. Ferske tall viser at den prosentvise andelen av skyldnere er over landsgjennomsnittet i flere av landets hyttekommuner.

Hyttekommunene Ringsaker og Nes er henholdsvis 6,5 og 6,6% av innbyggerne registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. Hvilket er godt over landsgjennomsnittet. I Norges mest populære hyttekommune, Trysil, har 5,4% av befolkningen betalingsanmerkninger. I Hemsedal derimot, er tilsvarende tall på 4%.

Hyttekommuner med færre skyldnere mer enn landsgjennomsnittet

Julie Berg, analytiker i Experian, sier det også er hyttekommuner hvor færre enn landsgjennomsnittet er registrert med betalingsanmerkninger.

– I hyttekommuner som Sirdal, Bylke og Øystre Slidre er antallet registrerte betalingsanmerkninger langt under landsgjennomsnittet, med 3,4, 3,5 og 3,7% i respektiv rekkefølge, sier hun.

Skylder høyere beløp i hyttekommunene

Totalt er nordmenn registrert med betalingsanmerkninger tilsvarende en sum på 57,6 milliarder kroner. Hvilket er en nedgang på 4,4% sammenlignet med samme periode i fjor. De ferske tallene viser også at det er stor variasjon på utviklingen av utestående beløp i hyttekommunene de siste 12 månedene. I Hemsedal og Hol har beløpene økt med henholdsvis 45 og 43% det siste året. I Sirdal og Oppdal har beløpene gått ned med 16 og 11%.

– I snitt skylder en person i Norge med utstående betalingsanmerkninger 32 929 kroner. Hvilket er en svak økning på 3,6% sammenlignet med samme tid i fjor. Når vi ser på hyttekommunene viser tallene at utestående snittbeløp er over landsgjennomsnittet, sier Julie Berg.

– Det er i hovedsak de mindre kommunene hvor beløpene er lavere enn snittet. I Bykle er utestående beløp per skylder på 24.795 kroner, mens tilsvarende beløp for Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Vinje er på respektive 25.371, 28.221 og 30.154 kroner, sier Julie Berg.

Høyest snittbeløp i Sirdal

Det er i Sirdal skyldnere med høyest beløp befinner seg. Her er gjennomsnittsbeløpet på 61.646 kroner. Hvilket uansett er en positiv utvikling, da tilsvarende beløp lå på 72.464 kroner for et år siden. I Sigdal er utestående snittbeløp på 58.892, mens tallet for Ringebu, Hol og Trysil er på respektive 55.870, 52.128 og 51.921. I ti av de 15 mest populære hyttekommunene er utestående beløp høyere enn landsgjennomsnittet.

Lavere inntekt enn resten av landet

Kun i hyttekommunen Sigdal ligger gjennomsnittlig inntekt over landsgjennomsnittet. Men likevel fem prosent lavere enn gjennomsnittet i Viken fylke. I Ringsaker, Sirdal og Øystre Slidre ligger inntekten på samme nivå som resten av fylket. I Hemsedal er forskjellen mellom inntekten i kommunen og resten av fylket størst, men 16% lavere inntekt enn snittet. I Trysil er inntekten er 15% lavere enn fylkesgjennomsnittet.

– De ferske tallene viser samtidig at inntektsnivået i flere av landets hyttekommuner har økt merkbart fra siste tilgjengelige skatteligning fra utgangen av 2021 sammenlignet med 2020. I Sirdal økte snittinntekten med 18,8% etterfulgt av Hol hvor økningen var på 18,7%. I Hemsedal og Sigdal er tilsvarende økning på 17,4 og 16,6%, sier Julie Berg.

Viktig med riktig beslutningsgrunnlag

Julie Berg sier det på generelt grunnlag er viktig at långivere er sitt ansvar bevisst med tanke på innvilgelse av lån.

– Det er viktig at beslutninger om innvilgelse av lån og kreditt fattes med riktig beslutningsgrunnlag som historiske data for å sikre at låntakere ikke tar seg vann over hodet. Vi er inne i en periode med økte levekostnader generelt, og da er et ekstra viktig med god kunderådgivning og at man som en profesjonell aktør er sitt ansvar bevisst, avslutter Julie Berg.