Sammenlignet med samme periode i fjor, er det en bitteliten nedgang da antallet skyldnere utgjorde 5,1% av befolkningen. Det utestående beløpet har gått ned fra 59,9 milliarder til 57,4 milliarder. En prosentvis nedgang på 3,1%.

  • Ved utgangen av juni, var det 226 161 nordmenn som hadde utestående betalingsanmerkninger. Noe som er en nedgang på 3,1% sammenlignet med samme periode for et år siden. Det har vært en nedgang i alle landets fylker de siste 12 månedene med unntak av Viken, sier Martin Haraldseth som er analytiker i Experian.

Flest med betalingsanmerkninger i Vestfold og Telemark

I fylkene Vestfold og Telemark har 5,7% av innbyggerne over 18 år betalingsanmerkninger. I Oslo og Innlandet er tilsvarende tall på 5,5%, mens det prosentvise tallet i Viken og Troms og Finnmark er på henholdsvis 5,4 og 5,1%.

  • Færrest skyldnere finner vi i Møre og Romsdal og Rogaland, hvor 4 og 4,2% er registrert med betalingsanmerkninger, sier Martin Haraldseth.

Skylder mest i Troms og Finnmark

Oslo er det eneste fylket der utestående beløpet har steget det siste året med en økning på 3,9% når det sammenlignes med samme periode i fjor. Fylket med størst nedgang i beløpet er Rogaland, der beløpet er redusert med 9,6%. For innlandet er tilsvarende tall en nedgang på 6,1%.

  • Det er i Troms og Finnmark vi finner det høyeste snittbeløpet per skyldner. Medianbeløpet der ligger på 46.107 kroner. I Oslo er tilsvarende beløp på 25.412 kroner. Når vi ser på beløpsutviklingen, er det i Møre og Romsdal beløpet har steget mest de siste 12 månedene. Her er økningen på 10,3%, sier Martin Haraldseth.

Stabil trend

I løpet av 2021 og 2022 har det utestående medianbeløpet hatt en stabil og svak økende trend som ser ut til å stabilisere seg i 2023. Antall skyldnere har variert i løpet av perioden, der vinteren fra november 2021 til mars 2022 var en periode med et høyt antall personer med betalingsanmerkninger. I løpet av 2022 har det vært en synkende trend frem til oktober, hvor vi så en vridning.

  • Antallet skyldnere ved utgangen av 2022 var likevel ikke på samme nivå som ved utgangen av 2021. Så langt i 2023 har vi sett en nedgang i antall skyldnere sammenlignet med november og desember i fjor. Men antallet skyldnere har vært stabilt de siste tre månedene, sier Martin Haraldseth.

Må være sitt ansvar bevisst

Martin Haraldseth sier at vi er inne en tid med stor økonomisk usikkerhet, og at det derfor ikke er tiden for de store økonomiske risikoprosjektene.

  • Med tanke på dagens urolige økonomiske situasjon, bør alle være litt ekstra forsiktig med forbruket. Spesielt forbruk som krever lånte penger. Renten skal ytterligere opp, og det er derfor viktig å ikke ta seg økonomisk vann over hodet, sier Martin Haraldseth.
  • Spesielt långivere har et stort ansvar når det kommer til det å bevilge lån. De må være sitt ansvar bevisst i form av å ikke bidra til å sette mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er viktigere enn noen gang å benytte data for kvalifiserte beslutninger. Som for eksempel Open Banking-teknologi som gir långivere et mer riktig bilde av den enkeltes risikosituasjon, avslutter han.