Oct 2023 | Nyheter |

Nye tall viser at 328 aksjeselskaper har gått konkurs. Dette er 10,1 prosent flere enn samme måned i fjor, da tallet var 298.

Selv om økonomiske forhold i Norge gradvis har bedret seg det siste året, ser vi effektene av pandemien og energi/inflasjonskrisen hos norske bedrifter i form av et økende antall konkurser. Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian tror dette sannsynligvis vil vedvare i flere måneder fremover.

– Særlig den kraftige renteøkningen vil over tid ha innvirkning på norske husholdninger og bedrifter og i ytterste konsekvens vil dette presse noen bedrifter til konkurs. Bankrentene er nær toppen, men vil nok forbli høye de neste 2-3 årene mens inflasjonen bringes under kontroll, og vil bidra til å skape fortsatt press i næringslivet, sier hun.

328 konkurser i september måned

I september ble det meldt inn 328 konkurser, opp fra samme måned i fjor hvor antallet var 298. Veronica Flyckt, sier vi nå definitivt er tilbake til pre-pandemiske nivåer.

– Basert på tallene fra september, hvor vi ser en økning på 10,1 prosent sammenlignet med fjoråret, og tatt i betraktning økningen på 23,4 prosent de siste 12 månedene, kan vi slå fast dette, sier hun.

Agder øker mest

Agder er fylket med størst økning sammenlignet med september 2022, med en økning på hele 137,5 prosent. Hakk i hel følger Troms og Finnmark, med en økning på 112,5 prosent.

– Agder økte mest når september sammenlignes med september, men gledelig er det også å se at flere fylker hadde en nedgang sett mot september i fjor. Vestfold og Telemark hadde for eksempel en nedgang på 50 prosent, mens Innlandet og Rogaland hadde nedgang på henholdsvis 26,1 og 16 prosent, sier Veronica Flyckt.

Økning i alle fylker

Tallene for siste 12 måneder viser en økning i alle fylker. Oslo er fylket med størst oppgang siste året som helhet, med 45,3 prosent, etterfulgt av Viken med 32,7 prosent.

– Vi registrerer at Oslo og Viken også har ligget i front med høy konkursvekst tidligere de siste 12 månedene. Nå begynner imidlertid de andre fylkene å følge på når vi ser på september sammenlignet med september, noe som gjør at Oslo og Viken har relativt beskjeden vekst i forhold til de fleste andre fylker, sier Veronica Flyckt.

954 konkurser innen bygg-og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen sto for 27 prosent av alle konkurser på tvers av bransjer de siste 12 månedene. Størst økning i antall konkurser er det imidlertid innen overnattings-og serveringsbransjen, der tallene viser en økning på 54,5 prosent det siste året. Innen varehandelen øker antallet konkurser med 34 prosent i det samme tidsrommet.

– Vi ser på utviklingen og hvilke bransjer som sliter mest at det er flere som sliter med økonomien. Om man har mindre å rutte med, kjøper man ikke ny leilighet, man reiser mindre og man handler kun det man trenger. Dette påvirker følgelig de tilhørende bransjene, noe tallene også viser, sier Veronica Flyckt.

Stigende konkursnivåer

Hittil i år har totalt 2,706 aksjeselskap gått konkurs, 25,2 prosent flere enn de 2,162 konkursene vi så i tilsvarende periode i fjor. Etter en jevn og trutt økning de siste 12 månedene, viser tallene konkurser på nivå med det vi så før pandemien.

– Hvis trenden med svak krone, høy prisstigning og høye renter fortsetter så kan det fort være mulig at den økende trenden også vil fortsette å overgå nivåer vi har sett før, sier Veronica Flyckt.

Opptre ansvarlig

Victoria Flyckt sier det nå er viktigere enn noen gang å opptre ansvarlig, med tanke på den økonomisk urolige tiden vi er inne i.

­– Det er viktig å for alle bedrifter å få et fullstendig bilde av kundenes økonomiske status i løpet av kredittvurderings prosessen. Det finnes flere eksempler der en bedrifts konkurs drar med flere i dragsuget på grunn av manglende likviditet. Som lån- eller kredittgiver har du et ansvar for å innhente nødvendig data for å gjennomføre en grundig kontroll før et lån innvilges. Det er alltid viktig, og spesielt viktig i økonomisk uoversiktlige tider, avslutter hun.