Jan. 2024 | Konkursanalyser |

Experian følger løbende udviklingen i antallet af konkurser i Danmark. Det sker gennem vores månedlige konkursanalyser, hvor vi deler vores indsigt i tilstanden på den danske økonomi.

I konkursanalysen undersøger vi udsving i antallet af konkurser blandt branche- og regioner, som en indikator på branchens eller regionens sundhed. Konklusioner på mindre udsving kan være forsaget af tilfældigheder, men gennemsnitligt kan tendensen skabe god indsigt i virksomhedsdanmark og samfundsøkonomien generelt.

Der har i December 2023 været 554 konkurser, hvilket er et fald på 18,6% sammenlignet med december 2022, hvor der var 681 konkurser. Der er fald stort set i alle regionerne undtagen Nordjylland og Færøerne. Af de større regioner er Midt- og Vestjylland, modsat Nordjylland, der hvor der opleves størst fald i antal konkurser med et fald på 43,6%.

Hent hele konkursanalysen

Hvis man sammenligner hele 2023 med hele 2022, har der været et fald på 10,8% – men udviklingen spænder over store regionale forskelle. Hovedstaden med et samlet fald på 16,4% og færøerne med en stigning på godt 66,7%. 6 områder har fald, mens 5 områder har stigninger. Det samlede fald på 10,8 % er primært båret af store nominelle fald i Hovedstaden og Østjylland – som også historisk er de områder med flest konkurser. Bemærk at der sidste år stadig var en del IVS konkurser som følge af ophørelsen af den ordningen

Konkurserne er spredt ud over de forskellige brancher i december måned, med de fleste brancher i fald. Bygge & Anlæg viser dog som en af de eneste brancher en stigning på 5,3%, mens fx. overnatning og restauration viser et fald på knap 43%.

Hvis der ses på hele 2023, er det brancherne Landbrug, fisk, mm., samt Fast ejendom har oplevet de største relative stigninger, mens de fleste brancher har oplevet fald. Nominelt set er det branchen Bygge&Anlæg, som har marginalt flest konkurser med 1.267 konkurser, når man ser på 2023. Normalt er det hovedbranchen Handel, der har den tvivlsomme førsteplads, men branchen må denne gang se sig henledt til en anden plads.