Oct 2020 | Nyheter | Nyheter

Torsdag 1.oktober tredde de nye endringene i inkassoforskriften i kraft. Endringene medfører blant annet kutt i gebyrene for purringer og inkassovarsler noe som tilsvarer 25% av inntektene. 

De nye lovendringene medfører store endringer for bransjen. Bransjen må omstille seg for å imøtekomme de nye endringene. Dette er noe som kan bli tøft, men også nødvendig. Inkassoregelverket har vært modent for en endring og kan lede til å dra bransjen i en positiv retning hvis man tar fatt på mulighetene.

Når vi snakker med våre kunder i inkassobransjen ser vi at flere allerede har begynt å tilpasse seg det nye regelverket ved å se på muligheter som kan gjøre inndrivingsprosessen mer effektiv, kundevennlig og kostnadsbesparende.

Endringene i bransjen vil medføre større krav til aktører når det kommer til:

  • Automatisering av prosesser
  • Nøyaktig informasjon og tidlig identifisering
  • Effektive innkrevingsstrategier.

Med reduserte inntekter blir det å få til en identifisering på tidligst mulig tidspunkt være viktig for den videre saksgangen. Nøyaktig informasjon på et tidlig tidspunkt vil føre til lavere returpostandel, raskere innfordring og bedre kundeopplevelser. Det at du vet hvem skylderen er fra start gjør at du vet hvilke kanaler og strategier du kan bruke og hva som skal til for å løse saken.

Det og utvikle og opprettholde effektive og kundevennlige inndrivingsprosesser vil være avgjørende i tiden fremover. Hver interaksjon med en kunde er en mulighet til å styrke kundeforholdet. Dette gjelder også når det kommer til gjeldsinndrivelse. Et ubetalt lån eller en regning kan bety at kunden din bare var glemsom, eller de står overfor ekte økonomiske vanskeligheter. Å vite forskjellen er viktig for å avgjøre hva som er det rette handlingsforløpet.

Det er her et godt datagrunnlag og gode modeller spiller en viktig rolle. Ved å kombinere data fra flere kilder, sørger man for at man sitter med fullstendig og nøyaktig inkassodata slik at man kan ta beslutninger på riktig grunnlag. Avanserte analyser fører til bedre prediksjon av risiko slik at man lettere kan fastslå rett handlingsforløp for å redusere tap. Man sitter igjen med en inkassoprosess som fører til økt kundelojalitet og økte inntekter gjennom automatiserte og konkrete innkrevingsstrategier og tiltak.

Dette er noen av faktorene vi ser som nødvendige og viktige i tiden fremover. Omstilling er alltid krevende, men ser man på de mulighetene som oppstår skal du se at det nye regelverket også kan lede til endringer i positiv retning, både for inkassobransjen og deres skyldnere.