Aug 2022 | Nyheter |

Ferske tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser at det i juli var totalt 191 aksjeselskap som gikk konkurs. Sammenlignet med samme måned i fjor, er dette en oppgang på 36 prosent.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier det totalt for året har vært en konkursøkning på 6,4 prosent.

– Så langt i år, har 1654 aksjeselskap gått konkurs mot 1554 i samme periode i fjor. Størst økning i antall konkurser har det vært i overnattings- og serveringsbransjen med 16 prosent, sier hun.

– Ser vi kun på konkurstallene for juli, er det en merkbar økning i bygg- og anleggsbransjen, varehandelen og overnattings- og serveringsbransjen. I for eksempel overnattings- og serveringsbransjen har antallet konkurser doblet seg når juli sees mot juli, sier hun videre.

Gjør løpende kredittvurderinger

På spørsmål om hva bedrifter bør gjøre for å unngå å gå konkurs, svarer Julie Berg at det ikke er noe fasitsvar på det, men at en de viktigste tingene er å gjennomføre løpende kredittvurderinger.

– Mange bedrifter sin likviditet er presset. Noe som gjør det ekstra viktig å være oppmerksom på de økonomiske evnene og beslutningene til kundene. Kunderelaterte tap kommer ofte fra gamle kunder det ikke går å kredittvurdere fortløpende. Én faktura som betales for sent er irriterende. Men er det snakk om mange, kan det føre til at bedriften hindres i å vokse, og i verste fall gå konkurs.

– ­Det er også viktig å huske på at selv om nye kunder og nye kontakter er spennende, så betyr det samtidig en større risiko enn et gjensalg til en eksisterende kontakt. Nye kunder bør rutinemessig sjekkes med hensyn til betalingsdyktighet. Spesielt hvis en mulig avtale dreier seg om et beløp av betydning, legger hun til.

Flest konkurser i nord

Når året sammenlignes med fjoråret, er det de nordligste fylkene som har størst økning i antallet konkurser. I fylket Nordland er det en konkursvekst på 37 prosent, mens det i Troms og Finnmark er en vekst på 35 prosent. Viken har en nedgang, med 7 prosent færre konkurser så langt i år. Oslo, Trøndelag og Vestland har en svak økning i antall konkurser på henholdsvis 2, 3 og 5 prosent.

Færre nyetableringer

Tallene fra Experian viser en nedgang i antallet nyetablerte selskap. For landet totalt sett er nedgangen så langt i år på 22 prosent.

Fylkesvis er trenden relativt lik. Det er kun fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som har hatt en nedgang på under 20 prosent. I fylket Innlandet har det i løpet av året blitt registrert 26 prosent færre aksjeselskap enn i løpet av samme periode i fjor. I Oslo ble det i samme periode i fjor registrert mer enn 1000 flere AS enn i år, sier Julie Berg.

Viktig å opptre ansvarlig

Julie Berg sier det er viktig for alle bedrifter å få et fullstendig bilde av kundenes økonomiske status før det innvilges noen form for kreditt.

– Det er viktig å huske på at du som lån- eller kredittgiver har et ansvar for å innhente nødvendige data for å gjennomføre en grundig kontroll i forkant. Det er alltid viktig, og spesielt viktig i perioder for bedrifter er sårbare.

Det å holde kostnadsfokus og samtidig ivareta gode kunderelasjoner er ikke nødvendigvis enkelt. Det fordrer blant annet at løsninger for å administrere innkrevingsprosessen er nøyaktig og rettferdig.

– Bedrifter bør ta i bruk avansert analyse og maskinlæring for et tydeligere kundebilde. På den måten kan data samles og revideres raskt, og adferd kan enklere forutsees for å forstå når betalingsproblemer kan oppstå. Et eksempel her er Experian sin løsning Trusso som kategoriserer kundens rå økonomiske data i forhåndsdefinerte registre. Det handler om å gjøre om data til informasjon for en mer korrekt oversikt og for å ta kvalifiserte beslutninger, som igjen kan bidra til å hindre at bedrifter går konkurs, forklarer Julie Berg.