Nov 2022 | Nyheter |

Nye tall viser at 298 aksjeselskap gikk konkurs i oktober. Hvilket er en økning på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Men når året sees under ett, har det vært få konkurser totalt sammenlignet med normalår.

I september gikk 289 aksjeselskap konkurs, mens tilsvarende tall for oktober er på 298. Hvilket er en økning på 3,11 prosent. Når oktober sammenlignes med samme periode i fjor, har det vært en økning i antall konkurser på 17 prosent.

24 prosent færre konkurser enn i 2019

Julie Berg, analytiker i Experian, sier at selv om tallene viser en generell økning i antallet konkurser fra 2021 til 2022, så er det viktig å påpeke at fjoråret var et år da relativt få bedrifter måtte sette kroken på døra.

Når vi sammenligner årets konkurstall med 2019 og 2020 er antallet konkurser i år relativt lavt, med 16 prosent færre konkurser i 2020 og 24 prosent færre enn i 2019, sier hun.

Flest konkurser i varehandelen

De nye tallene viser at det var i varehandelen det var flest konkurser i oktober med 65 bedrifter. På andreplass kom bygg- og anleggsbransjen med 64 konkurser.

Så langt i år har 669 aksjeselskaper i bygg- og anleggsbransjen gått konkurs. Selv om det er bransjen med flest konkurser, er det en prosentvis nedgang på fem prosent sammenlignet med fjoråret. I segmentet varehandel har totalt 481 aksjeselskap gått konkurs i år, hvilket tilsvarer en økning på 29 prosent. I overnattings- og serveringsbransjen tilsvarer årets 273 konkurser en økning på 26 prosent sammenlignet med fjoråret, sier Julie Berg.

Konkursoppgang i alle landets fylker

Alle landets fylker har en konkursoppgang sammenlignet med samme periode i fjor. I Viken er økningen lavest med kun to prosent etterfulgt av Trøndelag med en konkursoppgang på fire prosent.

Gjennomsnittlig konkursoppgang for hele landet er på elleve prosent. Også i Oslo er økningen under snittet med ni prosent, mens det har vært flest konkurser i Nordland, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark med 37, 33 og 27 prosent i respektiv rekkefølge, sier Julie Berg.

Alle må ta et større ansvar fremover

Den generelle usikkerheten i verdensøkonomien som påvirker bedrifter som privatpersoner betyr at finansinstitusjoner må fokusere på ansvarlig långivning.

Vi er i en periode med lavere kjøpekraft som følge av høyere renter, rekorddyr energi og en generell prisoppgang på varer og tjenester. Hvilket påvirker både bedrifter og privathusholdninger. Det er derfor viktigere enn noen gang at data benyttes for kvalifiserte økonomiske beslutninger med tanke på långivning og innvilgelse av kreditt. Det kan være forskjellen konkurs og overlevelse, avslutter Julie Berg.