Dec 2022 | Nyheter |

Ferske viser at generasjonskløften nok en gang gjør seg gjeldende når vi snakker om nordmenns privatøkonomi. Oversikten over betalingsanmerkninger fra november viser at aldersgruppen 55-60 år skylder i snitt 20,9% mer enn de gjorde for et år siden, mens de yngste skyldnerne mellom 18 og 25 år har hatt en nedgang på 4,3%.

Totalt skylder nordmenn i aldersgruppen 55-60 år 8,8 milliarder kroner, noe som tilsier en økning på 21% fra samme tidspunkt i fjor. Samsvarende tall for skyldnere mellom 18-25 år, er på litt over en halv million kroner.

Alder også en faktor for betalingsanmerkninger

Mens det ved utgangen av november er 3,0% færre nordmenn som har utestående betalingsanmerkninger sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, varierer utviklingen avhengig av aldersgruppe. Blant personer over 60 år er det nå 2,7% flere skyldere enn for et år siden. Dette er den eneste aldersgruppen der man har sett en økning siste året. Også her er den negative utviklingen sterkest hos den yngre generasjonen. Blant personer mellom 18 og 25 år er det nå 7,1% færre som har betalingsanmerkninger, og i aldersgruppen fra og med 25 til og med 29 år er nedgangen på 6,8%.

Regionale forskjeller fremdeles gjeldende

Hvis man ser på utestående beløp er totalbeløpene nordmenn skylder nå oppe i 58,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 5,7% i løpet av de siste 12 mnd. Mens totalbeløpene har økt i alle landets fylker, er det fremdeles Trøndelag som ligger på topp, der skylder de totalt sett 11, 8% mer enn for et år siden.

Størst nedgang i Møre og Romsdal

Ved utgangen av november måned er det totalt 240 063 nordmenn som har utestående betalingsanmerkninger, dette er 3% færre enn ved samme tidspunkt i fjor. Nedgangen gjelder i alle landets fylker, men hvor stor den er varierer i noen grad.

– Størst nedgang ser man i Møre og Romsdal, som ved utgangen av november i år hadde 6,2% færre skyldnere enn på samme tidspunkt for et år siden. Agder er fylket som har opplevd lavest nedgang i samme periode på 0,6 %, sier Julie Berg, analytiker i Experian.

Negativ trend ser ut til å snu

I løpet av de siste 2 årene ser man at utestående beløp som personer med betalingsanmerkninger skylder har hatt en stabilt svak og økende trend.

– Antall skyldnere har variert i løpet av denne tiden, der forrige vinter fra november til mars var en periode med høyt antall skyldnere sammenlignet med de foregående 12 månedene, sier Julie Berg. I løpet av dette året har antall personer som har betalingsanmerkinger gått ned, men denne negative trenden ser nå ut til å snu. Antallet er likevel ikke på samme nivå som samme periode i fjor, legger hun til.

Bevisst generasjon z

– At den yngre garde virker å være mer bevisste når det kommer til betalingsanmerkninger er positivt, fortsetter Julie Berg. Når det er sagt, er det til syvende og sist långiver som har ansvaret for at låntagere forstår detaljene i enhver låneavtale og at det gjøres en grundig kontroll basert på korrekte data før lån innvilges. Da kan man lettere unngå mislighold og betalingsanmerkninger, avslutter hun.