Jan 2023 | Nyheter |

Nye tall viser at 2990 aksjeselskap gikk konkurs i 2022. Hvilket er en økning på 12,8% sammenlignet 2021, da 2650 aksjeselskap gikk konkurs. Når desember 2022 sammenlignes med samme måned året før, er det en økning i antallet konkurser på 18%.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier Troms og Finnmark er fylket med størst økning i antallet konkurser når fjoråret sammenlignes med 2021.

– I Troms og Finnmark var økningen i antall konkurser på 33,7%. Nest størst økning var det i Vestfold og Telemark med en økning på 23,7%. Alle landets fylker har opplevd en økning når 2022 sammenlignes med 2021. Lavest økning var det i Viken med 4,8%, sier hun.

Flest konkurser i overnattings- og serveringsbransjen

De nye tallene viser at det er i overnattings- og serveringsbransjen det var størst prosentvis økning i antallet konkurser i 2022. Totalt gikk 351 aksjeselskap konkurs i nevnte segment. Hvilket er en økning på 37,6% sammenlignes med 2021.

– I segmentet varehandel var det totalt 600 konkurser i fjor. En økning på 27,1% sammenlignet med året før. I bygg- og anleggsbransjen var det en økning i antallet konkurser på 6,2%, sier Julie Berg.

Når desember i fjor sammenlignes med samme måned året før, er det i bygg- og anleggsbransjen det har vært flest konkurser. Totalt måtte 76 bedrifter melde oppbud, mot 54 året før. Hvilket er en økning på 40,7%. Størst prosentvis økning var det overnattings- og serveringsbransjen med 59,1% i samme periode.

– I varehandelsbransjen var det en økning i antallet konkurser på 32,6% når desember 2022 sammenlignes med desember 2021, sier Julie Berg.

Konkursnedgang når det sammenlignes med 2020

Selv om de ferske tallene viser en generell konkursoppgang på 12,8% når 2022 sammenlignes med 2021, er det en nedgang på 13,8% når fjoråret sammenlignes med 2020 da 3468 bedrifter gikk konkurs.

– Konkursnivået siden starten av pandemien har holdt seg på et lavere nivå enn før nedstengningen. Det vil si at 12-måneders gjennomsnittlig konkurstall har vært synkende. Først etter sommeren i fjor ser dette ut til å øke jevnt, sier Julie Berg.

Julie Berg sier vi er i svært usikre økonomiske tider, og at det derfor er viktigere enn noen gang at långivere benytte seg av data for å på en ansvarlig måte gi lån og innvilge kreditter.

– Det å se hele det økonomiske bildet uten bruk av innsikt i form av data er krevende. Data er avgjørende for å kunne beregne risiko, lønnsomhet og for å få en oversikt over økonomiske forpliktelser. De fleste av oss merker økte matvare-, drivstoff-, energi- og renteutgifter på lommeboken, og det er viktigere med profesjonell og presis rådgivning enn noen gang, avslutter Julie Berg.