Jan 2023 | Nyheter |

Ferske tall viser at 241 802 personer i vårt langstrakte land hadde åpne betalingsanmerkninger ved utgangen av fjoråret. Sammenlignet med samme periode i 2021, er dette en prosentvis nedgang på 3,7%.

Julie Berg, analytiker i Experian, sier tallene viser en nedgang i alle landets fylker. Største nedgang er det i Møre og Romsdal på 7,6%.

– Ved utgangen av 2022 utgjør antall skyldnere 5,3% av landets befolkning over 18 år. Tilsvarende tall for utgangen av 2021 var på 5,5%. Det er likevel en økning sammenlignet med det rekordlave nivået vi så etter sommeren i fjor, da tallet lå på 5% fra utgangen av juli til oktober. I fjorårets siste kvartal så andelen ut til å øke sakte igjen, sier hun.

Vi skylder 58,8 milliarder

Utestående beløp er nå på 58,8 milliarder kroner. Hvilket er en økning på 5,7%. Rogaland er det eneste fylket der beløpene er redusert med en svak nedgang på 0,2%. For alle andre fylker har utestående beløp økt.

– Trøndelag er det fylket hvor beløpene har økt mest. Totalt sett er utestående beløp på 16,8% mer enn ved utgangen av fjoråret sammenlignet med samme periode året før. I Oslo er tilsvarende økning på 11,3%, sier Julie Berg.

Høyest gjennomsnittsbeløp i Troms og Finnmark

Det er skyldnere i Troms og Finnmark som i snitt skylder mest med 43 521 kroner. Lavest gjennomsnittsbeløp er det i Oslo med 25 675 kroner. Gjennomsnittsbeløpet har økt mest i Møre og Romsdal, Oslo og Troms og Finnmark med respektive 26,4, 21,7 og 20%.

Størst prosentvis økning blant de over 60

Selv om den prosentvise nedgangen i antallet skyldnere er på 3,7%, er det variasjoner i alderssegmentene.

– Blant personer over 60 år, er det ved utgangen en prosentvis vekst i antallet skyldnere på 2,3% ved utgangen av 2022 enn ved utgangen av 2021. Dette er den eneste aldersgruppen det har vært en vekst, sier Julie Berg.

Det er blant de unge den negative utviklingen har vært sterkest. Blant personer mellom 18 og 25 år, er det en nedgang på 7% i antallet personer med betalingsanmerkninger. I aldersgruppen fra og med 25 til 29 år, er nedgangen på 6,6%.

– Selv om det er aldersgruppen 60 og eldre som har høyest vekst i antallet betalingsanmerkninger i løpet av 2022, er andelen lav sammenlignet med andre aldersgrupper. Blant alle personer over 60 år, er det kun 60% i denne aldersgruppen som har betalingsanmerkninger. Noe som er godt under landsgjennomsnittet på 5,3%. Også blant de yngste er andelen lav hvor 2,8% er registrert med betalingsanmerkninger, sier hun videre.

Det er i aldersgruppen fra 35 til 50 år at andelen personer med betalingsanmerkninger er høyest. I aldersgruppene 35-39, 40-44 og 45-49 er andelene på henholdsvis 7,7, 7,9 og 7,5%. For nevnte aldersgrupper er det sammenlagt en svak nedgang på 0,1% når utgangen av fjoråret sammenlignes med samme periode året før.