Feb 2023 | Nyheter |

Nye tall viser en økning i antall konkurser på 64% når årets januar sammenlignes med fjorårets. Når de siste 12 månedene sees under ett, er den totale økningen på 16%.

I januar gikk totalt 352 aksjeselskap konkurs. Tilsvarende tall for januar i fjor var på 215. Totalt har 3127 aksjeselskap gått konkurs de siste 12 månedene. Julie Berg, analytiker i Experian, sier den største prosentvise økningen når januar sammenlignes med tilsvarende måned i fjor, var i Rogaland med en vekst på 163%.

– I Vestland var det en tilsvarende vekst på 135%, mens konkursveksten i Oslo og Viken var på respektive 80 og 85%. Nordland og Vestfold og Telemark var de to eneste fylkene med en nedgang i antall konkurser på henholdsvis 33 og 5%, sier hun.

– Rogaland er også det fylket med størst vekst i antall konkurser i løpet av de siste 12 månedene med 35%. Tilsvarende tall for Troms og Finnmark var på 34%. Ingen fylker opplevde negativ konkursutvikling i løpet av de siste 12 månedene. Færrest konkurser var det i Nordland fylke med en vekst på 2%, sier hun videre.

281 prosent flere konkurser i overnattings- og serveringsbransjen

61 bedrifter i segmentet overnatting og servering gikk konkurs i januar. Hvilket er en økning på hele 281% sammenlignet med fjorårets januar da 16 bedrifter gikk konkurs. Tilsvarende tall for varehandelen og bygg- og anleggsbransjen er på henholdsvis 69 og 47%.

– Bygg- og anleggsbransjen er segmentet med totalt flest konkurser de siste 12 månedene med 851 konkurser. Hvilket er en vekst på 7,4% sammenlignet foregående 12 måneder. I varehandelen var den prosentvise konkursoppgangen på 33,3% med 629 konkurser, sier Julie Berg.

– Den største prosentvise veksten for de siste 12 månedene er i overnattings- og serveringsbransjen med 55,3%. Gjennomsnittet på tvers av alle bransjer er i perioden en prosentvis konkursvekst på 16,2%, legger hun til.

På samme nivå som før pandemien

Totalt gikk 352 aksjeselskap konkurs i januar. Julie Berg sier at det ikke har vært så mange registrerte konkurser på en måned siden januar 2020 da tilsvarende tall var på 356.

– Antallet månedlige konkurser har siden pandemien startet ligget på et lavere nivå enn før pandemien. Det er først nå vi ser trenden snu. Antall konkurser i januar tilsvarer en vekst på 64% sammenlignet med samme måned i fjor, sier Julie Berg.

Usikker fremtid

På spørsmål om det er noe man kan gjøre for å redusere risikoen for å gå konkurs, svarer Julie Berg at den økonomiske utviklingen er uoversiktlig og at det derfor er krevende.

– Det er viktigere enn noen gang å bruke innsikt i form av data for å ta kvalifiserte beslutninger om for eksempel avtaler, kreditter og eventuelle lån. Mye kan unngås ved å gjøre et grundig forarbeid for å unngå eventuelle overraskelser, avslutter Julie Berg.