Feb 2023 | Nyheter |

Nye tall viser at 5,2% av alle nordmenn har betalingsanmerkninger som tilsvarer et beløp på 59,2 milliarder. Høyest beløp er i Troms og Finnmark, der snittet ligger på 43.510, – per skyldner. Lavest er beløpet i Oslo, der tilsvarende tall er på 25.748, -. I snitt har utestående beløp per skyldner gått opp med 9% de siste 12 månedene.

Tallene fra Experian viser at det er i Troms og Finnmark at snittbeløpet på utestående gjeld er høyest med en sum 43.510, -. Lavest beløp er det i Oslo, der tilsvarende beløp er på 25.748, -. Utviklingen i Oslo er i løpet av de siste 12 månedene likevel høyest i landet med en økning på 16,1% i utestående beløp per skyldner. I Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Trøndelag har det vært en vekst i snittbeløpet på henholdsvis 14,4, 11,4 og 10,9%. Tilsvarende tall for hele landet er en oppgang på 9% de siste 12 månedene.

Nedgang når det sammenlignes med samme periode i fjor

Julie Berg, analytiker i Experian, sier at selv om beløpet er høyt så har antallet med utestående gjeld gått ned med 1,5% når det sammenlignes med samme periode i fjor.

– Selv utestående snittbeløp er lavest i Oslo, så er beløpet 8,8% høyere enn for et år siden. I Agder og Trøndelag har økningen vært på 0,7 og 0,1%. I alle andre fylker har utestående beløp gått ned de siste 12 månedene, sier hun.

– Fylkene med størst nedgang er Rogaland der snittbeløpet har gått ned med 7,5%. I Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark er tilsvarende nedgang på 6 og 5,1%, legger hun til.

Flest i 40-årene med utestående gjeld

Det er kun i aldersgruppen 60+ det er flere skyldnere enn for ett år siden, der veksten er på 1 prosent. Selv om dette er eneste alderssegmentet med en vekst, er andelen skyldnere i gruppen lav sammenlignet med andre alderssegmenter. Blant alle personer over 60 år, er det kun 2,7% som er registrert med betalingsanmerkninger. Hvilket er godt under landsgjennomsnittet på 5,2%.

– Det er i aldersgruppen fra 35 til 50 år at andelene med betalingsanmerkninger er høyest. I aldersgruppene 35-29, 40-44 og 45-49 år, er andelene på henholdsvis 7,5, 7,6 og 7,3%, sier Julie Berg.

Færrest skyldnere – men høyest gjeld

Julie Berg sier at selv om andelen med betalingsanmerkninger i segmentet 60+ er lav, er det i denne gruppen utestående gjennomsnittsbeløp har økt mest når det sees på de siste 12 månedene.

– Totalt skylder segmentet 13 milliarder kroner, hvilket er en økning på 9,2% sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Blant de yngste mellom 18 og 25 år, har snittbeløpet gått ned med 3,6% i tilsvarende periode, og er med dette den eneste aldersgruppen med en nedgang, sier hun.

Ansvar hos långivere

Julie Berg sier det til syvende og sist er långiver som sitter med hovedansvaret for at låntagere forstår detaljene i enhver låneavtale.

– Det er ekstremt viktig at långivere gjennomfører en grundig kontroll basert på korrekte data før lån innvilges. Dette blir heldigvis stadig enklere takket være teknologi som Open Banking som gjør det enklere å dele data på tvers for en korrekt oversikt, avsluttet Julie Berg.