Mar 2023 | Nyheter |

Nye tall viser at hele 3211 aksjeselskap har gått konkurs de siste 12 månedene. Hvilket er en økning på 20% sammenlignet foregående 12 måneder.

Tallene viser også at 327 aksjeselskap gikk konkurs i februar. Tilsvarende tall for samme måned i fjor er på 243.

– Når februar sammenlignes med februar, ser vi en økning i antallet konkurser på 35%, sier Julie Berg som er analytiker i Experian.

109% konkursøkning i Viken

Fylkesvis er den største økningen i antallet konkurser i Viken når februar sammenlignes med samme periode i fjor. Her var konkursveksten på hele 109% etterfulgt av Trøndelag med en økning på 92% I Oslo og Nordland er tilsvarende tall på 55%, mens den i Møre og Romsdal, Innlandet og på Vestland var på respektive 50, 27 og 10%.

– Troms og Finnmark, Rogaland og Agder hadde en nedgang i antallet konkurser i samme periode, med henholdsvis 60, 17 og 15%, sier Julie Berg.

Rogaland er det fylket med størst vekst i antallet konkurser blant aksjeselskap når det sees på de siste 12 månedene, med en vekst på 34%. Tilsvarende tall for Oslo er på 26%, mens veksten i Viken var på 22%.

– Ingen fylker opplevde negativ konkursutvikling de siste 12 månedene. Lavest konkursoppgang var det i Nordland med 5%.

Flest konkurser i segmentet varehandelen

Når februar sammenlignes med fjorårets februar, var det størst vekst i antallet konkurser i varehandelen med hele 71%. I overnattings- og serveringsbransjen er tilsvarende tall på 54%, mens tallet for bygg- og anleggsbransjen er på 36%.

– Når det sees på de siste 12 månedene, er konkursveksten i varehandelen på 41% da 656 bedrifter gikk konkurs. I bygg- og anleggsbransjen gikk 876 aksjeselskap konkurs, hvilket er en økning på 12% I overnattings- og serveringsbransjen gikk 410 aksjeselskap konkurs. Hvilket er synonymet med en vekst på 61% de siste 12 månedene, sier Julie Berg.

Nedgang i nyetablerte bedrifter de siste 12 månedene

I løpet av de siste 12 månedene har det blitt registrert totalt 31 171 nye aksjeselskap. Noe som er en nedgang på 10% sammenlignet med foregående 12 måneder. I nesten alle landets fylker har antallet nyetableringer gått ned de siste 12 månedene. Det er kun i Trom og Finnmark det har vært en liten vekst på 3%.

– Innlandet er fylket med størst nedgang med 20% etterfulgt av Trøndelag og Oslo med en nedgang på 15 og 13%, sier Julie Berg.

I februar ble det registrert 3269 nye aksjeselskap. Sammenlignet med februar i fjor er dette en vekst i antallet nyetableringer på 21%. Størst vekst var det i Viken med 64%. Tilsvarende vekst for Møre og Romsdal, Vestland og Oslo er på respektive 42, 24 og 14%.

– I Vestfold og Telemark og Rogaland var det en nedgang i antallet nyetableringer på respektive 5 og 3% i samme periode, sier Julie Berg.

Bruk tilgjengelig databasert innsikt

Julie Berg sier det kan være mange årsaker til at en bedrift går konkurs. Blant annet at det kan være ytre faktorer som for eksempel økonomiske problemer hos kunder og leverandører.

– I usikre økonomiske tider er det ekstremt viktig å ta beslutninger basert på korrekt informasjon. Det er viktig å bruke tilgjengelig kredittdata om både kunder og leverandører for å sikre seg mot uforutsette negative hendelser som for eksempel betalingstrøbbel, negativ likviditet etc. Vi er inne økonomiske uoversiktlige tider der det for mange kan være vanskelig å planlegge frem i tid, avslutter hun.