May 2023 | Nyheter |

Ferske tall viser at 230.628 nordmenn har betalingsanmerkninger til en verdi på hele 57,5 milliarder kroner. Flest skyldnere er det i fylkene Innlandet og Vestfold og Telemark, hvor 5,7% av innbyggerne har betalingsanmerkninger.

Per dags dato utgjør landets skyldnere, eller de med betalingsanmerkninger, 5,1% av landets befolkning over 18 år. Senior Dataanalytiker i Experian, Martin Haraldseth sier:

– Selv om tallene kan virke voldsomme har det faktisk vært en liten nedgang i antallet skyldnere, sammenlignet med samme periode i fjor.

På samme tidspunkt hadde 5,2% av befolkningen i vårt langstrakte land betalingsanmerkninger. Størst nedgang er det i Møre og Romsdal, som ved utgangen av april hadde 7% færre skyldnere, sammenlignet med samme måned i fjor. I Trøndelag og Vestlandet var nedgangen på 6,1%.

Flest med betalingsanmerkninger i Vestfold og Telemark og Innlandet

Vestfold og Telemark og Innlandet er fylkene der størst andel av befolkningen har betalingsanmerkninger, med 5,7%. I Oslo er er tallet 5,6%, mens for Viken, Troms og Finnmark er tallet på henholdsvis 5,4 og 5,3%.

– I Møre og Romsdal har 4,1% av befolkningen betalingsanmerkninger, hvilket er lavest i landet. Tilsvarende tall for Rogaland og Vestlandet er på henholdsvis 4,3 og 4,4%, sier Martin Haraldseth.

Beløpsnedgang på 4,3 prosent

Når totalbeløpet på 57,5 milliarder sees på isolert sett, har det vært en nedgang på 4,3% sammenlignet med april i fjor. Da var beløpet på over 60 milliarder. I Oslo har beløpet derimot gått opp med 2%, og er med dette det eneste fylket med en oppgang. Fylkene med størst nedgang er Rogaland og Vestfold og Telemark, hvor det utstående medianbeløpet per skyldner er redusert med henholdsvis 10,7 og 7,5%.

– Det er skyldnere i Troms og Finnmark som skylder mest med et utestående medianbeløp på 44.307 kroner per person med betalingsanmerkninger. Lavest beløp er det i Oslo, hvor beløpet er på 24.789 kroner, sier Martin Haraldseth.

Må være sitt ansvar bevisst

Martin Haraldseth sier at antall personer med betalingsanmerkninger har holdt seg relativt stabilt de siste årene, til tross for urolige tider. Samtidig påpeker han at det blir interessant å følge utviklingen fremover som en konsekvens av mindre kjøpekraft blant folk generelt.

– Långivere må alltid være sitt ansvar bevisst, da de har et stort ansvar med å bidra til at folk ikke tar seg økonomisk vann over hodet. Det er derfor viktig å bruke innsikt og data som beslutningsgrunnlag. En fordel nå er utbredelsen av Open Banking, som gjør det enklere for långivere å samle data på tvers av bransjen for å gi et så korrekt beslutningsgrunnlag som mulig, avslutter han.