Ved utgangen av juli har 4,9% av folket i vårt langstrakte land over 18 år en eller flere betalingsanmerkninger. Tilsvarende tall for samme tid i fjor var på 5%. Totalt har 225.557 nordmenn utestående betalingsanmerkninger for 57,1 milliarder. I fjor på samme tid var totalbeløpet på 58,8 milliarder, hvilket er en nedgang på 2,9%.

Usikker fremtid

Selv om man ikke ser det i betalingsanmerkningene per nå er det naturlig å tenke at flere husholdninger har fått redusert kjøpekraft den siste tiden på grunn av økte priser og høyere rentekostnader, som igjen påvirker husholdningenes evne til å betale regningene sine. Spørsmålet er hvor mange som ligger på marginen og om husholdningene som «sliter» økonomisk klarer å justere ned forbruket i stor nok grad.

  • Det er viktig å påpeke at betalingsanmerkninger er sent i kredittsyklusen, og som regel prøver kreditttilbydere og inkassoselskaper å tilrettelegge med nedbetalingsplaner hvis regninger forfaller før en betalingsanmerkning registreres. Poenget er at det kan være et visst tidsetterslep på betalingsanmerkninger, og det blir interessant å følge med på den videre utviklingen, sier Martin Haradseth.

Stor fylkesvis variasjon

I Oslo har totalbeløpet økt med 4,4% det siste året, og er med dette landets eneste fylke med en økning. Fylket med størst nedgang er Troms og Finnmark hvor beløpet har gått ned med 6,3%. I Innlandet og Rogaland har nedgangen vært på henholdsvis 6,1 og 5,9%.

– Selv om Oslo er det eneste fylket med en økning, er det likevel det fylket hvor medianbeløpet per skyldner er lavest sammenlignet med resten av landet. I Oslo er beløpet på 25.000 kroner, mens det i Troms og Finnmark er på 45.218 kroner, sier Martin Haraldseth.

Betalingsanmerkningsøkning blant de over 60 år

I alle aldersgrupper har antallet personer med betalingsanmerkninger blitt redusert i løpet av de siste 12 månedene med unntak av de over 60 år.

De over 60 år skylder 14,9 milliarder

Selv om andelen personer på over 60 år er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet, er det for skyldnere i denne aldersgruppen totalbeløpet har økt mest det siste året. Totalt skylder denne gruppen 14,9 milliarder, hvilket er en økning på hele 19,9% sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er vanskelig å identifisere årsakene til hva som driver denne trenden, men en kan spekulere i at de eldre i større grad holder seg aktive og friske, og ikke justere forbruket nok i pensjonisttilværelsen med lavere inntekter.

  • Til sammenligning skylder de mellom 55 og 59 år totalt 7,5 milliarder kroner. Hvilket er en nedgang på 15,8% sammenlignet med samme periode i fjor. For alle andre aldersgrupper, med unntak av de mellom 18 og 24 år, har totalbeløpene gått ned de siste 12 månedene, sier Martin Haraldseth.

Långivere må være sitt ansvar bevisst

Martin Haraldseth sier at långivere alltid har et stort ansvar, og spesielt under usikre økonomiske tider. Med det mener han blant annet det er viktig å være proaktiv med tanke på risikohåndtering.

  • Långivere bør ha solide risikostyringsstrategier på plass for å håndtere mulige tap, samt nøye vurdere de langsiktige konsekvensene av beslutninger som tas under urolige tider, sier han.
  • Ikke minst er Open Banking og tradisjonelle kredittdata svært viktig, da det gir långiverne tilgang til verifiserbar finansiell informasjon om låntakerne, inkludert inntekt, utgifter, gjeld og betalingshistorikk. Dette gir innsikt i kundenes økonomiske situasjon, hvilket er synonymt med mer nøyaktige og omfattende kredittvurderinger I tillegg blir det enklere å forstå kundenes økonomiske situasjon for å redusere risikoen for mislighold, legger han til.