Sep 2023 | Nyheter |

Ferske tall viser at 278 konkurser ble meldt inn i august. Dette en økning på hele 32% sammenlignet med samme måned i fjor. Tallene er nå tilbake til samme nivå som før pandemien.

 Sammenlignet med august i 2022, er det kun fylket Vestland som har en nedgang i antall konkurser sammenlignet med samme måned i fjor. Størst økning har det vært i Innlandet med en vekst på 166,7%. Trøndelag følger hakk i hæl med en konkursøkning på hele 116,7%.

Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian for Nord-Europa og Nederland, sier den prosentvise økningen i antallet konkurser er på 24,2% når august sammenlignes med august.

– Innlandet er fylket med størst økning i antallet konkurser med en vekst på 166,7% august sett mot august. I Viken er tilsvarende tall på 33,1%, mens det i Oslo har vært en økning på 40,3%, sier hun.

– Sammenlignet med august i 2022 er det kun Vestland fylke som har sett en nedgang i antall konkurser sammenlignet med fjoråret, med en prosentvis nedgang på 15,4%, legger hun til.

3504 konkurser på 12 måneder

I løpet av de siste 12 månedene, fra september til august, har totalt 3504 aksjeselskap gått konkurs, noe som er en økning på 24,2%. Oslo og Viken har vært foran de andre med høy konkursvekst de siste 12 månedene, men nå begynner de andre fylkene å ta innpå. Når august sammenlignes med samme måned i fjor, har Oslo og Viken faktisk en beskjeden vekst.

– De ferske tallene viser en oppgang i alle landets fylker de siste 12 månedene. Økningen er størst i Oslo med 40,3% etterfulgt av Viken med 33,1%. Agder er det fylket som har økt minst i antall konkurser, med en økning på kun 2,4%, sier Veronica Flyckt.

Tungt for utsatte bransjer

Når august sammenlignes med august, har det vært en økning i antall konkurser på 32,1% for overnattings- og serveringsbransjen. I segmentet varehandel er tilsvarende tall på 29,3%. Konkursveksten i bygg- og anleggsbransjen er på 23,4%. Når det sees på de siste 12 månedene, er det flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen. Totalt 943 aksjeselskap i dette segmentet gikk konkurs de siste 12 månedene, hvilket er en vekst på 19,2%.

– Selv om det har vært flest konkurser i bygg- og anleggsbransjen de siste 12 månedene, er det prosentvise veksten større i overnattings- og serveringsbransjen med hele 59,8%. Tilsvarende tall for varehandelen er på 37,2%, sier Veronica Flyckt.

Sammensatt bilde

På spørsmål om hva som skyldes denne veksten i antallet konkurser, svarer Veronica Flyckt at det er mange faktorer som spiller inn. For det første er det viktig å huske på at vi har hatt svært lave konkurstall de siste årene. Andre faktorer er blant annet at små og mellomstore bedrifter ofte er avhengig av lån for å finansiere driften, og at en høyere rente derfor øker den økonomiske byrden.

– Konsekvensen er at bedrifter må kutte kostnader på en måte som på kort og lang sikt kan være skadelig. For eksempel gjennom nedbemanninger, investeringskutt eller nedleggelse. Det er også viktig å huske at økende renter ikke er den eneste belastningen som nå rammer næringslivet.  Allerede før Norges Bank måtte øke styringsrenten, hadde bedriftene mer enn nok å slite med i form av økte utgifter og da spesielt strømutgifter, sier hun.

– I tillegg opplever bedrifter økt kostnadspress på sine innsatsvarer, spesielt dem som importerer mye fra utlandet merker den svake kronekursen. Bedrifter som selger sine varer og tjenester innenlands kan i varierende grad velte disse kostnadsøkningene over på sine kunder igjen uten at etterspørselen faller for mye. På toppen av dette reduseres privatøkonomien av samme årsaker. Hvilket er synonymt med mindre kjøpekraft, som igjen går utover næringslivet. Det brukes for eksempel mindre penger på reiser, underholdning og oppussing, legger hun til.

Viktig å være forsiktig

Veronica Flyckt sier det er viktig å være forsiktig i økonomiske usikre tider. Med det mener han både forbrukere, bedriftseiere og långivere.

– For mange er det fristende å låne penger til ferie og annet. Noe som kan bli dyrt med tanke på de høye rentene. Långivere har et stort ansvar, og må gjøre en grundig jobb før lån innvilges, sier hun.

– Det må benyttes nøyaktige data som beslutningsgrunnlag, hvilket Open Banking har forenklet. Bedriftseiere må også gjøre en grundig jobb før det for eksempel innvilges kreditt. En annens bedrift økonomiske uføre kan være det som gjøre at din bedrift går konkurs. Samtidig er det viktig å påpeke at det er i usikre økonomiske tider at noen av verdens mest suksessrike bedrifter ble etablert, avslutter hun.