Mar. 2020 | Kundecases | Banking

Monobank is a Nordic cloud based bank with strong focus on customer experience and fintech solutions. Monobank is based in Bergen, Norway and started operation in November 2015.

Experians konsulenter foretog analyser på de følgende områder, for således at være i stand til at anbefale det optimale marked at gå ind i for Monobank:

  • Komplet SWOT analyse af Monobank
  • Lokale regulatoriske og markedsrelaterede forhold og begrænsninger
  • Markedsforhold (økonomisk vækst, lokal efterspørgsel, inflation og beskæftigelsesrater)
  • Konkurrentanalyse og huller i markedet
  • Lokale forbugerpræferencer

Løsningen

Som del af Experians løsning afholdte vores konsulenter en variation af workshops i London, Bergen og København med nøglebeslutningstagere fra Monobank. Før selve disse workshops havde Experians konsulenter udført de førnævnte analyser og markedsundersøgelse, så formålet med workshops var udelukkende at præsentere resultaterne og således gøre Monobank i stand til at træffe den rigtige ekspansionsbeslutning. De deltagende beslutningstagere var Chief Finance Officer, Chief Risk Officer og Chief Product Officer hos Monobank samt Experians lokale eksperter og konsulenter.

Experian’s anbefaling var klar og tydelig: Monobank bør gå ind på det svenske marked på baggrund af en række årsager:

  • Bankens eksisterende nordiske position og tilstedeværelse sammenkoblet med bankens fremtidige vækstambitioner
  • Datakvalitet var af høj prioritet og her står Sverige solidt
  • Lavere lånerenter og risikoniveauer
  • Matchende risikoappetit

Resultater og fremtidige udsigter

Resultatet af workshoppen blev at Monobank valgte at gå ind i Sverige i det første kvartal af 2019 og har nu opnået stærk traction på markedet. I bankens kvartalsrapport fra første kvartal af 2019 udtalte administrerende direktør, Bent Gjendem således, “We continue to deliver on our growth strategy and our entrance into Sweden has been successful”.  Således kunne Monobanks ledelse accelerere deres beslutningstagning drastisk fra en estimeret tidsramme på ca. seks måneder til kun én måned.