Apr. 2021 | Nyheder |

Experian er partner og dataleverandør til Børsen Gazelle, og vores formål er at hjælpe gazellerne til at drage endnu mere nytte af data, både deres egne og tænke nye datakilder ind i deres vækstrejse.

Som Børsen Gazelle partner bidrager vi med data til at udvælge gazellerne, og som en del af partnerskabet bidrager vi med en Masterclass.

Børsen Gazelle-masterclass blev afholdt af vores chefkonsulent, Jakob Færgeman, som her giver inspiration og praktiske værktøjer til, hvordan du kan benytte dine egne og nye data til at skabe vækst og innovation. Vi gennemgår eksempler på, hvorledes forskellige typer virksomheder på tværs af brancher benytter data til at vokse, uden at det behøver være kompliceret. Plus vi vil præsentere BusinessInsight, som indeholder alle virksomhedsdata fra Danmark, Sverige, Finland og Norge, som kan give indblik i de enkelte virksomheders økonomiske situation, tvillingesøgninger, branchespecifikke virksomheder og meget mere.