Nov. 2021 | Konkursanalyser |

Der har i oktober 2021 været 787 konkurser, hvilket er en markant stigning på 89,6% sammenlignet med oktober 2020, hvor der var 415 konkurser. Hovedstaden er den region der har oplevet størst relativ stigning i antallet af konkurser, men generelt er der store regionale forskelle i denne måneds udvikling.

Hvis man ser på et helt år, har der været en stigning på samlet set 27,6% i forhold til samme periode året før. Bemærk at omkring 30% af konkurserne kan henføres til IVS’ere, så selv uden disse kan man observere en stigning.

Branchen Pengeinst. og Finans er den branche der har oplevet klart størst relativ stigning i antallet af konkurser sammenlignet med oktober 2020

Det gælder også og ses på 12 måneders perioden. Det skal bemærkes at sidstnævnte branche indeholder holdingselskaber og at en stor del af konkurserne kan henføres til ikke finansielle holdingselskaber. Nominelt set er det branchen Handel, som har flest konkurser med 1.246 konkurser, når man ser 12 måneder tilbage.

Bliv klogere på månedens konkurser og nyetablerede virksomheder i rapporterne nedenfor, hvor du bl.a. kan blive klogere på:

  • Top 20 over de mest entreprenante kommuner i Danmark
  • Hvilke brancher der har oplevet flest konkurser
  • Hvilke regioner der har flest konkurser
  • Nyetablerede virksomheder fordelt på geografiske områder
  • Udviklingen i antallet af nyetablerede virksomheder
Se rapport om nyetableringer for Q3 Se konkursanalysen for Oktober 2021

Kontakt

Rie Lindgren,  Head of Marketing & Communication af Experian i Norden, +45 60 43 41 44 and e-mail: rie.lindgren@experian.com