Nov. 2023 | Konkursanalyser |

Næsten 40 procent af danske selskaber har lige nu underskud på forretningsdriften, og så høj en andel er ikke set siden 2013. Det viser vores seneste konkurstal, der opfordrer til ekstra omhyggelige kreditvurderinger oven på en stigning i konkurstallene i efteråret.

Budgetterne rundt om i landets selskaber giver sig, og flere må sande, at driften ikke længere kan holdes i plus. Sådan er det traditionelt for cirka en tredjedel af virksomhederne, men i løbet af 2023 er der kommet flere underskudsgivende selskaber til.

I dag er næsten 40 procent af de nyligt offentliggjorte regnskaber med negativ drift, og det er ikke set højere siden april 2013 Det viser en regnskabsanalyse foretaget af data- og analysevirksomheden Experian.

– Regnskabstallene understreger den fortælling, som vi har set udfolde sig i offentligheden over de seneste kvartaler, hvor det på grund af afmatning og høje omkostningsniveauer er blevet sværere at få budgettet til at hænge sammen. Især i de brancher, hvor det er vanskeligt at vælte udgifterne over på kunderne, og hvor der måske er indgået aftaler i en tid, der var markant anderledes, forklarer Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian.

Med til at understrege visse udfordringer i erhvervslivet er helt nye konkurstal for oktober måned. De viser en stigning sammenlignet med oktober 2022 på 2,5 procent til i alt 943 konkurser. Det kommer efter en september, hvor vi også så flere konkurser end i 2022, der i efteråret var præget af en del økonomisk uro og usikkerhed i kølvandet på stigende energipriser og høj inflation.

Kreditvurdér dine kunder og samarbejdspartnere

Ifølge Bo Rasmussen behøver underskud i sig selv ikke at være fatale, og generelt har danske virksomheder en stærk balance. Alligevel opfordrer Experian-direktøren til ekstra forsigtighed lige nu.

– Vi er stadig i en usikker periode, om vi vil det eller ej. Og derfor er det endnu vigtigere end normalt, at du holder øje med dine kunders og samarbejdspartneres kreditværdighed. Der skal stadig ydes kredit til gode kunder og sobre investeringsprojekter for at holde gang i erhvervslivet. Men det er klart, at risikoen for at lide tab alt andet lige er blevet større i dag end for halvandet år siden, pointerer Bo Rasmussen.

Hos Experian kigger Bo Rasmussen og kollegaerne løbende på, hvordan selskabernes kreditratings udvikler sig, og de data afslører noget vigtigt om kreditvurdering.

– Når vi ser på, hvilke selskaber der er gået konkurs i oktober og sammenligner med deres kreditrating for et års tid siden, kan vi se, at en markant overvægt af dem allerede dengang havde en lav og kritisk kreditscore. I sig selv er det ikke overraskende, at de nu er gået konkurs, men det understreger, at kreditvurderingen rent faktisk er præcis, og hvis du samarbejder med en virksomhed med lav kreditrating, gør du derfor klogt i at være ekstra omhyggelig i din kreditvurdering, inden du onboarder kunden, fortæller Bo Rasmussen.

Fremtidens vindere

Experian-direktøren pointerer, at en usikker periode med flere konkurser ikke kun er negativ for det samlede erhvervsliv. Det er typisk i usikre økonomiske tider, at fremtidens vindere bliver skabt.

– For samfundets skyld er det så afgørende, at vi har selskaber, der kan være med til at skabe den vækst, som vi alle er afhængige af. I Danmark har vi mange innovative iværksættere – det ser vi hvert år ved Gazelle-kåringerne – men konkurrencen fra andre lande er hård, og det er lige nu, at de små startups skal stå deres prøve, fortæller Bo Rasmussen.

Som de foregående måneder er der en overrepræsentation af bygge- og ejendomsvirksomheder blandt de største konkurser i oktober.

Hent hele konkursanalysen her