Eyl 2023 | |

Sürdürülebilir finansın önemi her geçen gün artarken, kredi değerlendirme sürecinin bir parçası olarak Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) kriterlerinin dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Mevcut standart risk değerlendirme skorlarına ek olarak, ESG skorunun kullanılması finansal kuruluşların fiziki, geçiş ve itibar risklerini minimum düzeyde tutmasına olanak sağlarken aynı zamanda sürdürülebilir finansa entegre bir bakış açısı getirmektedir.

“Bireyler ve kurumların hayatlarını yakından etkileyen ESG hassasiyetinin ölçülmesi finansal değerlendirmelere ek olarak, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ve toplumsal etkilerini değerlendirmede önemli bir araçtır. Bu yaklaşım, yatırımcıların sadece kar elde etmeyi değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumlulukları dikkate alan şirketlere yatırım yapmalarını teşvik ederek, daha sürdürülebilir ve adil bir ekonomiye doğru ilerlememizi sağlar” – Evrim Gündüz, Veri ve İleri Analitik Direktörü, Garanti BBVA

Garanti BBVA Veri ve İleri Analitik Direktörü Evrim Gündüz, Experian ekibi ile birlikte, KOBİ müşteriler için ESG kriterlerini mevcut kredi ve risk yönetimi yapısına entegre etmek amacıyla bir projeye liderlik etmiştir. Bu projede Garanti BBVA ve Experian, Türkiye’ye özel bir ESG skorlama çözümü geliştirerek bir ilke imza attı. Sektör bazlı uygulamalar ile Türkiye’ye uyarlanan global uygulamaların bir araya getirilmesiyle sektörün ihtiyaçlarına özel bir ESG skorlama çözümü geliştirilmiştir.

Niteliksel kriterler, alternatif veri kaynakları, karbon ayak izi hesaplaması, iklim senaryoları ve makine öğrenmesi tabanlı web algoritmalarından oluşan farklı modüllerin bir araya getirilmesiyle hesaplanan ESG skoru, tüzel firmaların sektör spesifik dinamiklerini ele alarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim kriterlerine göre derecelendirme yapmaktadır.
Geliştirilen çözüm ile ilk aşamada Garanti BBVA ile birlikte maden, demir-çelik ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren tüzel firmalar için ESG skoru hesaplanmıştır.
ESG skorunun kredi süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi ile birlikte tahsis, fiyatlama, müşteri yönetimi, limit yönetimi, izleme, erken uyarı ve stres test süreçlerinde sürdürülebilirlik kriterleri kullanılabilecektir.